Poziv na hitnu akciju zaštite spomenika na Petrovoj gori, djela kipara Vojina Bakića i suradnika

09svi.08

Javno pismo

Predsjedniku RH g. Stjepanu Mesiću / g. Ivi Josipoviću

Predsjedniku Vlade RH g. Ivi Sanaderu / gdji. Jadranki Kosor

Vladi Republike Hrvatske

Saboru Republike Hrvatske

svim nadležnim Ministarstvima: Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvu kulture, Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvu turizma

te cjelokupnoj javnosti

POZIV NA HITNU AKCIJU ZAŠTITE SPOMENIKA NA PETROVOJ GORI, DJELA KIPARA VOJINA BAKIĆA I SURADNIKA

Monumentalna – komemorativna – skulptura šezdesetih godina dvadesetog stoljeća predstavlja jedan od najvrednijih segmenata hrvatske poslijeratne umjetnosti uopće. Međutim, kao što je dobro poznato, tijekom devedesetih godina niz djela je devastiran ili u potpunosti uništen.

Jedno od nesumnjivih remek-djela Vojina Bakića, “Spomenik pobjede” u Kamenskoj nažalost je, vjerojatno nepovratno, uništen. Međutim, krivci za to uništavanje nikada nisu na državnom i političkom nivou javno osuđeni niti sudski procesuirani, mada je poznato koja je postrojba HV-a kontrolirala područje u trenutku miniranja spomenika.

Posljednjih godina doista nema više takvih drastičnih slučajeva miniranja i sličnog aktivnog uništavanja spomenika antifašističke borbe ali se malo ili gotovo ništa ne radi na njihovoj zaštiti, obnovi i povratku u javnu funkciju. Unatoč deklarativnom zalaganju za europske vrijednosti odnosa prema spomeničkoj baštini i remek-djelima moderne skulpture i arhitekture, faktički su, u nedostatku jasne kulturne politike, ti spomenici pasivno prepušteni svojoj sudbini, ne samo kao simbolički važna mjesta komemoracije žrtava drugog svjetskog rata i antifašističke borbe već i u cjelini njihovih drugih javnih i edukativnih aktivnosti i sadržaja.

Tako je i spomenik na Petrovoj gori – drugo Bakićevo remek-djelo monumentalne skulpture – preživio rat ali polagana devastacija se nastavlja do današnjeg dana. Zbog nedostatka fizičke zaštite i procesa obnove objekta, vrijedna metalna oplata spomenika, načeta u doba rata i dalje se otuđuje, koristi u privatne svrhe ili naprosto preprodaje kao metalni otpad.

Istodobno, na vrhu spomenika privatna tvrtka “Odašiljači i veze d.o.o.”(nekad u sastavu HRT-a), ima postavljene svoje odašiljače i antene (objekt br. 228 Petrova Gora, http://www.oiv.hr/default.asp?ru=104&gl=200702150000001&sid=&jezik=1) te prateću elektronsku opremu u dijelu prostorija unutar kompleksa spomenika, a do danas nije odgovoreno na javno postavljena pitanja: Tko je dozvolio postavljanje odašiljača na spomenik kulture? Da li i kome tvrtka “Odašiljači i veze” za to plaća neku naknadu te “najamninu” za korištenje dijela prostora? Ako da, za što se ta sredstva koriste te zašto se ne ulažu barem u fizičku zaštitu objekta kako bi se spriječila daljnja devastacija?

Stoga vas pozivamo da svojim odlukama i aktivnostima hitno i neizostavno započnete procese:

  • fizičke zaštite objekta snagama Ministarstva unutarnjih poslova i/ili Hrvatske vojske, kako bi se odmah prekinula i spriječila daljnja devastacija objekta koja bitno otežava i neizostavno poskupljuje njegovu buduću obnovu.
  • hitno provedu mjere stručnog dokumentiranja i analize stanja objekta
  • na osnovu tih rezultata donese plan i program čišćenja i konzerviranja objekta, nužnih hitnih mjera koje bi zaustavile ili barem ograničile njegovo daljnje propadanje
  • donese srednjoročni plan uklanjanja antena i predajnika sa spomenika kulture, a u međuvremenu riješi pitanje naknade za korištenje te ta sredstva usmjere u zaštitu i održavanje objekta
  • u suradnji svih nadležnih institucija, lokalne uprave te šire stručne i kulturne javnosti, odredi nadležna institucija i osnuje stručno tijelo koje bi koncipiralo i vodilo program obnove i budućeg rada spomeničkog kompleksa
  • osiguraju sredstva za obnovu i raspiše međunarodni natječaj za obnovu spomeničkog kompleksa.

Ove aktivnosti su nužne ne samo iz kulturnih i umjetničkih razloga zaštite spomeničke baštine, već i kako bi se konkretnim aktivnostima “oživotvorila” preambula Ustava kojom se Republika Hrvatska temelji na tekovinama antifašističke, narodnooslobodilačke borbe. To nije moguće provesti tek deklarativno, niti parcijalno, već samo širim sinergijskim zahvatima koji mogu krenuti od urgentnog problema zaštite i obnove spomenika ali obuhvaćaju i školstvo te široko shvaćena područja kulturnih industrija, turizma, razvoja prometnih veza itd.

Ne samo da je spomenik na Petovoj gori, svojom nesumnjivom umjetničkom i arhitektonskom te simboličkom vrijednošću komemoriranja žrtava antifašističke borbe, kulturno dobro važno za povijest tog kraja i Republike Hrvatske u cjelini, već i svojim prometnim položajem, nedaleko od Zagreba i Karlovca, u blizini autoceste, može predstavljati novi element kulturne i turističke ponude, privući brojne goste iz zemlje i inozemstva, i tako biti generator daljnjeg kulturnog i ekonomskog razvitka tog kraja.

Ana Martina Bakić

Udruga za vizualnu kulturu Što, kako i za koga/WHW

Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić, Dejan Kršić, Sabina Sabolović

PS. Kako ovo pismo upućeno još Predsjedniku Mesiću i Predsjedniku Vlade RH Sanaderu nije naišlo na neki odjek službenih institucija, ovdje ga naslovljujemo i Predsjedniku RH g. Ivi Josipoviću i Predsjednici Vlade RH Jadranki Kosor%d bloggers like this: